Error 522 Ray ID: 4c9b0bb22eb3c767 • 2019-04-19 01:19:09 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
Amsterdam

Cloudflare

Working
www.kafascript.com

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.

1 18 Mart Günü Çanakkale'de Yazılan Destanın Saat Saat Öyküsü | Sivas Haber | Sivas Medya

Türkiye’deki Çocuk Nüfusu %28’e Geriledi: Aileler İçin En Büyük Sorun Eğitim Masrafları

Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ev Hapsinde Tutulacak

Tarım Sigortaları Havuzu’nda Destek Oranları Belli Oldu

Ev Kadınlarına Emeklilik İmkanı! İşte Detaylar

18 Mart Günü Çanakkale’de Yazılan Destanın Saat Saat Öyküsü

NEDİR? 18 Mart, 16:30'de eklendi

18 Mart sabahı saat 10:30’da düşman gemilerinin Boğaz’a girdikleri görülür. Hedefleri İstanbul’dur. Ve kazanacakları zaferden kuşkuları yoktur… Kaynak: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-11/18-…

Galerimizi okurken dinlemenizi öneririz.

Galerimizi okurken dinlemenizi öneririz.Galerimizi okurken dinlemenizi öneririz.

Müttefik Filonun Savaş Planı

s-f6f75e61747d00c20a2165c7a90dadaa13a5bfBirleşik filonun 18 Mart’ta yaptığı büyük taarruzun amacı Çanakkale ve Kilitbahir tabyaları ile mayın bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları kısa sürede susturmak, mayınları tarayarak 800 m. genişliğinde bir geçit açtıktan sonra Marmara’ya girmekti.

Amiral De Robeck’in Uyguladığı Taktik

s-7f50b2f0064bcf4a7545e5cfb279b4c4cfc9d2Amiral De Robeck, 18 Mart günü taarruza katılacak 16 gemiyi iki gruba ayırmıştı.Birinci Grup’ta bulunan 6 İngiliz, 4 Fransız muharebe gemisi, A ve B hatları olmak üzere iki kademe halinde Borda düzeninde taarruz edeceklerdi. Buna göre:A Hattında 4 İngiliz Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible, B Hattında 4 Fransız Sufren, Gaulois, Bouvet, Charlemagne muharebe gemisi bulunacak, 2 İngiliz muharebe gemisi Triumph, Prince George’da, A Hattının kanatlarını koruyacaktı.İkinci Grup’ta bulunan 4 İngiliz muharebe gemisi:Ocean, Irresistible, Albion, Vengeance dört saat sonra Boğaz’a girecek ve Fransız gemilerinin yerini alacaktı. Bu sırada 2 İngiliz muharebe gemisi, Swiftsure, Majestic de kanatları koruyan İngiliz gemileri Triumph ve Prince George ile yer değiştirecekti.

17 Mart Saat 22.00 – 18 Mart Saat 10:30 Arasında Yaşananlar

s-608567a9786a20800e04e63f7f9ffefb9643de3 muhrip ile 7 mayın arama tarama gemisi 17 Mart gecesi saat 22.00’den 18 Mart saat 02.00’ye kadar Boğaz’ın Akyarlar’a kadar olan kesiminde mayın aradılar; bir şeye rastlamadılar ve bu bölgenin temiz olduğunu rapor ettiler.18 Mart 1915 günü hava açık ve güzel, deniz durgundu. Bir gün önce Çanakkale’ye gelen ve o sabah saat 08.00’de havalanan bir keşif uçağımız Bozcaada, İmroz ve Boğaz Ağzı bölgesinde çeşitli tipte birçok harp gemisi görmüş ve hemen geri dönerek Müstahkem Mevki Komutanlığına rapor etmişti.Saat 10.30’da düşman gemilerinin Boğaz’a girmekte oldukları görüldü

Saat 11:30 Müttefik Filo Plana Uygun Olarak İstenilen Düzeni Alır

s-63bf5439e2da99bc95c0b56859843ffedbaa5711.30’da A ve B hatlarına tahsis edilen İngiliz ve Fransız muharebe gemileriyle bunların kanatlarını koruyacak olan iki İngiliz gemisi yerlerini aldılar ve cehennemi bir ateş başladı. Merkez tabyalarından A Hattı 14.000, B Hattı 16.000 yarda, kanatları koruyan iki İngiliz gemisi ise 15.000 yarda uzakta bulunuyordu.Düşman gemileri, ateş taksimi yapmışlardı. Her gemi bir tabyamızı ateş altına alıyordu. Mesafenin uzaklığı dolayısıyla Merkez tabyalarımız susmak zorundaydılar. Ancak Dardanos ve Mesudiye tabyaları karşılık verebiliyordu.

Saat 11.50 – 12.20 Numune Ağır Topçu Taburu Agamemnon’u Vurur

s-506abbe20297eb1c6dcc137970bd9177b8644aSaat 11.50’de Agamemnon muharebe gemisi Numune ağır topçu taburu tarafından ateş altına alındı. 25 dakikada bu gemiye 12 vuruş kaydedildi; üst kesime yapılan 7 vuruş çok hasar yaptı; geminin 360 derecelik bir dönüş yaparak ateşten kurtulmaya çalıştığı görüldü.Saat 12.00’de Rumeli Hamidiye Tabyasındaki 35,5’lik top, tek mermi atmadan tahrip edildi.Saat 12.20’de Queen Elizabeth, Çimenlik Tabyasını bombardıman etmekteydi. Bu sırada 38 cm.lik bir mermi cephaneliğe isabet etti ve yangın çıkardı.

Saat 12.30, Amiral De Robeck Zaferden Umutludur.

s-cc6057b0683000c7a8cd673b67cb75ce9acdd811.30’dan 12.00’ye kadar cereyan eden bombardımanda gemi topçusunun tabyalar üzerinde yaptığı etki Müttefik Filo Komutanına başarı umudu vermiş, bunun üzerine Amiral De Robeck, B hattındaki 4 Fransız gemisinin (Gaulois, Charlemange, Bouvet, Suffren) A hattındaki İngiliz gemilerinin sağından solundan geçerek 10.000 yardada mevki almalarını emretmişti. Saat 12.30’da bu gemiler 10.000 yardaya yaklaştılar.

12:40 Topçumuz Inflexible Kruvazörünü Vurur

s-72e4ee2e6827dccf43a7aaf0ee6f64fe009cf1Fransız gemileri ileri yanaşmakta iken Türk topçusu, İngilizlerin Inflexible muharebe kruvazörüne bir isabet kaydetti; telsizi bozuldu; aynı gemi üç dakika içinde üç isabet daha aldı; Pruva köprüsünde yangın çıktı; alevler Pruva çanaklığına kadar yükseldi. Inflexible, A Hattından geri çekilerek yangını söndürmek ve hasarı gidermek için 2 saat uğraştı.

Saat 13.00 -16.00 Dardanos ve Mesudiye Tabyaları Gürler

s-87461ee153e664697f9197832d7ba4ce2a6028Saat 13.00’de bombardıman daha da şiddetlendi. Obüs bataryalarımız düşman gemilerine ateşe devam etmekteydiler. Dardanos ve Mesudiye tabyaları da ateş ediyordu.

Saat 13.00-16.00 Tabyalarımıza Düşman Mermi Yağdırıyor

s-0af9736748b4ab46778298d8a2b22845e5e8edSaat 14.00’e doğru Türk topçusunun ateşi zayıfladı. Bunun nedeni, top döşemelerinin düşman mermi çukurlarından çıkan toprakların altında kalmasıydı. Ama topraklar atılıyor ve tekrar ateş açılıyordu. Tabii bu arada biraz zaman kaybediliyordu.

Saat 13.00- 16.00 Fransız Gemileri Ağır Hasar Almaktadır

s-9aa21f44deca0150db6cd8bebf48bd8f9fd2f0Türk topçusu, 9.000 yardaya sokulan Fransız muharabe gemileri üzerinde çok etkili olmaya başlamıştı. Gemilerin hemen hepsinde ağır hasar vardı. Gaulois muharebe gemisinin baş kısmında büyük bir yarık açılmıştı.Fransız gemilerinin hasara uğradıklarını gören Amiral De Robeck, ikinci kademedeki gemilerin Fransız gemilerini değiştirmesini emretti.

Saat 13.00- 16.00 Gaulois, Suffren ve Bouvet Zor Durumdadır

s-e343b2baff70e5e709660bd7bbac9329db4a6dSaat 14.00’e doğru Fransız gemilerinden Suffren hızla Boğaz’ın dışına doğru çekilmeye başladı; iki kazamatı tahrip edilmiş olan Bouvet onu izliyordu.Gaulois, başı suya gömülü, sancağa yatmış, kendi gücüyle Boğaz dışına çıkmaya çalışmaktaydı. Bu sırada Bouvet’de iki patlama duyuldu ve koca gemi birkaç dakikada alabora olarak 600 personeliyle sulara gömüldü.Fransız gemilerinden boşalan yeri İngiliz gemileri aldı ve 10.000 yardadan tabyaları dövmeye başladılar. Tabyalarımız da bütün güçleriyle karşılık verdiler.

Seyit Onbaşının Anlatımıyla Bouvet’in Batırılış Öyküsü

s-288b023986c54c20ada30c336157da0dc7f1d7“Kilitbahir Mecidiyesi’ndeki uzun 24’lüklerin üçüncü topunda idim. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum, yağlı olduğundan elimden kaydı. Elimi biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sırtladım. Merdivenleri ilk defa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Gene aşağıya atlayarak 2., 3., 4. mermileri sıra ile taşımaya başladım. Aslan topumuz gürlemeye başlamıştı. 4. mermiyi attıktan biraz sonra idi, Gonca Suyu tarassut mevkisi, iki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haberi de duyduktan sonra bana gülleler, ufak bir saman çuvalı kadar yenik (hafif) geliyordu. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara dumanlar ve kızıl alevler içinde yana yana batıyordu.”

Saat 16.00 Inflexible Mayına Çarpar

s-ce4f592bc4dad6a8e590ed15709bb9259976d7Saat 16.00’da Inflexble muharebe kruvazörü sancak başomuzluğundan mayına çarptı. Sualtı baş torpido dairesi parçalandı; buradaki personel yaşamını yitirdi; gemi, baş kısmı suya gömülü olarak Bozcaada’ya yöneldi.

Saat 16.15 Bu Kez Irresistible Mayına Çarpar

s-7631922d996e918122db7ccc08cac6f80648c4Saat 16.15’de Irresistible mayına çarptı. Sancak makina dairesi suyla doldu. Buradaki personelden ancak üç kişi sağ kalabildi. Su basıncı nedeniyle geminin orta bölmesi parçalandı; iskele makina dairesi de su ile doldu. Gemi hareketsiz kaldı. Kurtarılan personel Queen Elizabeth muharebe gemisine getirildi. Karanlık bastıktan sonra kurtarılmak üzere gemi kendi haline bırakıldı.

Saat 17.50 Geri Çekilme Emri Gelir Ancak Ocean da Mayına Çarpar

s-eca55a019887710d930a9d6d6b80947de1b640Amiral De Robeck, saat 17.50’de müttefik filoya çekilme emri verdi.Çekilme sırasında İngilizlerin Ocean muharebe gemisi mayına çarptı ve zaten topçu mermileriyle ağır hasara uğramış olan gemi boşaltılarak Boğaz’da kaderine terk edildi.Karanlık bastıktan sonra kurtarılmak üzere terk edilen bu iki gemi, Türk topçusunun ateşiyle batırılmıştır.

7 Saat Süren Savaşın Bilançosu

s-a4f4faa663fa84ab86cab44210a5186cdaca3bYaklaşık yedi saat süren bu cehennemi ateş muharebesi sonunda müttefik filonun 3 gemisi (Bouvet, Irresistible, Ocean) batmış, 3 gemisi (Inflexible, Gaulois, Suffren) uzun süre savaşamayacak kadar ağır hasara uğramıştır.Düşmanın personel kaybı, çoğu ölü olmak üzere 800 kişidir.Müttefik donanmanın yoğun ateşine rağmen bizim personel zayiatımız 24 şehit, 43 yaralıdan ibarettir. 4 ağır top tahrip olmuş, 3 top hasara uğramış,1 cephanelik infilak etmiştir.

18 Mart Günü Müttefik Filonun Kayıtlarına Göre Tabyalarımıza 3.344 Top Mermisi Atılmıştır

s-b3e903678d8d1eecb765811647ce09301d46c618 Mart günü tabyalarımızdaki bütün personel canla başla, insan üstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışmıştır. O kıyamet gününü, o cehennemi ateş muharebesini bugün gözümüzde canlandırmak kolay değildir. Her biri çelik bir kale olan, en az 10-15 ağır top taşıyan 16 muharebe gemisi, 7 saat süren ateş muharebesinde tabyalarımıza binlerce mermi atıyor; yalnız İngiliz gemilerinin attığı ağır top mermisi kendi kayıtlarına göre 3.344’tür. Buna rağmen Türk topçusu ateşe devam edebiliyor ve düşman gemileri üzerinde isabet kaydediyor, hasar meydana getiriyordu. Bu çok büyük bir başarıdır.

Dardanos Bataryası Kahramanları Üsteğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf

s-36f0146ee8e9dee5066c67a4b82398e4b14a4e18 Mart günü Dardanos bataryasının gösterdiği kahramanlık ve üstün savaş gücü özellikle övülmeye değerdir. Bu bataryanın komutanı Üsteğmen Hasan ve takım komutanı Teğmen Mevsuf büyük bir feragat ve gayretle savaşmış, bütün güçlüklere göğüs gererek ateşe devam etmiş ve ikisi de o gün aynı anda şehit olmuştur.

Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 18 Mart tarihli raporu

s-deffec452e9a27f2f660b5802b1b26dcc424c1“Dardanos bataryasında telefon yerine isabet eden bir mermi, tesadüfen burada bulunan Batarya Komutanı Üsteğmen Hasan ile Teğmen Mevsuf’un ve birkaç askerimizin ölmesine neden olmuştur. Bu yüzden batarya bir süre susmak zorunda kalmıştır.Üsteğmen Hasan, görevine ve mesleğine kutsal bir inanç ve sevgiyle bağlı çalışkan, sessiz bir subaydı. Dardanos’un bulunduğu yerin önemi dikkate alınarak bu bataryanın özverili bir elde bulundurulması istenmiş ve adı geçen subay, ‘8. Ağır Obüs Alayı’ndan alınarak buraya verilmişti.Toplarına olan sevgisi, görevindeki istekliliği, bıkıp usanmadan çalışması, mesleğindeki gücü ve yeteneğiyle gerçekten çok büyük görevler yapmıştı.Teğmen Mevsuf da en şiddetli ateş altında toptan topa koşarak en bunalımlı zamanlarda cesaret ve mertliği ile astlarının moralini yükseltmiş bir subaydı.Bugünkü zayiatımız arasında en büyük kaybımız, bu iki genç aslan yavrusunun şehit olmalarıdır. Tanrı bu sayın şehitleri ilâhi lutfuna eriştirsin.Not: Dardanos Bataryası’nın adı daha sonra Hasan Mevsuf Bataryası olarak değiştirilmiştir.

18 Mart Bir Milletin Makûs Talihinin Değiştiği Gündür

s-cd3ad64aab3375a10d8b6fb83853fd1ab856e618 Mart Boğaz Muharebesinde ağır zayiat veren müttefik filo, artık karaya asker çıkarmadan sadece denizden zorlamakla Boğaz’ın geçilemiyeceğini anlar. Ve planın 4. safhasını uygulamak üzere harekata devamdan vazgeçer. Bilindiği gibi 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na müttefik kuvvetler çıkarılmıştır.Balkan Harbi ve Büyük Harbin ilk aylarındaki yenilgilerden sonra ilk kez 18 Mart Boğaz Muharebesi’nde kazanılan bu parlak zafer Türk askerinin moralini yükseltmiş, ulusun orduya güvenini artırmış, 8,5 ay devam eden kara muharebelerinde Türk ordusu, Üsteğmen Hasan, Teğmen Mevsuf gibi daha nice aslan yavrusu evladını feda ederek canla başla savaşmış ve Çanakkale Destanı’nı yaratmıştır.Önce 19. Tümen Komutanı, sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak bu savaşlara katılan Atatürk, askeri dehasını ve üstün yeteneğini burada dünyaya kabul ettirmiş. “Anafartalar Kahramanı” olarak şöhret yapmıştır. Bu haklı şöhret, O’nun Anadolu’da Türk İstiklal Harbi’ni başlatmasına imkan sağlayan önemli bir dayanak olmuştur. Kısacası: Çanakkale Türk Milletine her şeyden önce Atatürk’ü kazandırmıştır.18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.